PN-ISO 1928:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania ciepła spalania paliwa stałego, w stałej objętości i w temperaturze odniesienia 25 °C, w bombie kalorymetrycznej wykalibrowanej przez spalenie certyfikowanego kwasu benzoesowego.
Otrzymanym wynikiem jest wartość ciepła spalania analizowanej próbki, w stałej objętości, łącznie z wodą w postaci ciekłej, zawartą w produktach spalania. W praktyce paliwo spala się przy stałym (atmosferycznym) ciśnieniu, a wody nie skrapla się, lecz usuwa jako parę wraz z gazami spalinowymi. W tych warunkach wytworzone ciepło spalania jest wartością opałową paliwa przy stałym ciśnieniu. Można również stosować wartość opałową w stałej objętości; podano wzory do obliczania obu wartości.
Ogólne zasady i procedury kalibracji oraz doświadczeń z paliwem podano w głównym tekście, natomiast te, odnoszące się do poszczególnych rodzajów kalorymetrów opisano w załącznikach od A do C. W załączniku D podano spisy kontrolne dotyczące wykonania kalibracji i doświadczeń z paliwami za pomocą określonych rodzajów kalorymetrów. W załączniku E podano przykłady mające na celu zilustrowanie niektórych obliczeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1928:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej
Data publikacji 28-05-2020
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 1928:2009 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 1928:2002 - wersja polska
ICS 75.160.10