PN-G-04516:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową

Zakres

Podano sposób oznaczania zawartości części lotnych metodą wagową w paliwach stałych. Określono zasadę metody, przygotowanie próbki do badań i przygotowanie aparatury do przeprowadzenia oznaczania. Podano sposób wykonania, oznaczania, obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04516:1998 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04516:1981 - wersja polska
ICS 75.160.10