PN-G-04560:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości wilgoci, części lotnych i popiołu w paliwach stałych automatycznym analizatorem termograwimetrycznym. Podano zasadę, stosowane odczynniki i materiały, aparaturę, przygotowanie próbki do badań oraz przygotowanie analizatora, wykonanie oznaczania, precyzję metody i wynik końcowy

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04560:1998 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04560:1992 - wersja polska
ICS 73.040, 75.160.10