PN-G-04584:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości siarki całkowitej i popiołowej w paliwach stałych automatycznymi analizatorami. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki i materiały, aparaturę, przygotowanie próbki do badań oraz przygotowanie analizatora, wykonanie oznaczania, precyzję metody oraz wynik końcowy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04584:2001 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
Data publikacji 20-09-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-04514-16:1990 - wersja polska, PN-G-04514-17:1993 - wersja polska
ICS 75.160.10