PN-G-04571:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami -- Metoda makro

Zakres

Określono szybką metodę oznaczania zawartości węgla, wodoru i azotu w paliwach stałych. Podano zasadę metody, stosowaną aparaturę, odczynniki i materiały, przygotowanie próbki oraz analizatora do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, dopuszczalną różnicę między wynikami oraz wynik końcowy

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04571:1998 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami -- Metoda makro
Data publikacji 21-10-1998
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ICS 75.160.10