PN-EN 459-2:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 459-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

Zakres

Opisano metody badania wszystkich rodzajów wapna budowlanego w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami podanymi w odpowiadającej im normie wyrobu. Podano wzorcowe metody badań i w niektórych przypadkach metody alternatywne

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 459-2:2003 - wersja polska
Tytuł Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 14-11-2003
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 459-2:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 459-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 459-2:2002/Ap1:2003 - wersja angielska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 459-2:2010 - wersja angielska, PN-EN 459-2:2010 - wersja polska, PN-EN 459-2:2010 - wersja niemiecka