PN-EN ISO 14855-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania -- Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla -- Część 1: Metoda ogólna

Zakres

Niniejsza część EN ISO 14855 określa metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych na podstawie związków organicznych, w warunkach kontrolowanego kompostowania z wykorzystaniem pomiaru ilości wytworzonego ditlenku węgla i stopnia rozpadu tworzyw sztucznych na końcu badania. Metoda ta została zaprojektowana tak, aby symulować typowe warunki tlenowego kompostowania dla organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Badany materiał poddany jest działaniu mikroorganizmów ze złoża kompostu. Kompostowanie zachodzi w ściśle monitorowanych warunkach środowiskowych, gdzie: temperatura, natlenienie i wilgotność są pod stałą kontrolą. Metoda badawcza jest zaprojektowana tak, aby uzyskać procent konwersji węgla w badanym materiale do wydzielonego ditlenku węgla oraz wskaźnik konwersji. Podrozdziały 8.6 i 8.7 określają wariant metody z zastosowaniem, zamiast dojrzałego kompostu, złoża mineralnego na bazie wermikulitu z zaszczepionymi mikroorganizmami w fazie aktywacji, uzyskanymi z kompostu. Wariant ten został tak zaprojektowany, aby uzyskać procent konwersji węgla w badanym materiale do ditlenku węgla oraz wskaźnik konwersji

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14855-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania -- Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla -- Część 1: Metoda ogólna
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 14855-1:2012 [IDT], ISO 14855-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14855-1:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 14855-1:2009/AC:2009 - wersja polska
ICS 83.080.01