PN-EN ISO 14851:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania stopnia biodegradacji tlenowej materiałów tworzywowych, w tym zawierających dodatki, z wykorzystaniem pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze. Badany materiał poddaje się działaniu inokulum z osadu czynnego w środowisku wodnym w warunkach laboratoryjnych.
Jeżeli jako inokulum stosuje się nieprzystosowany osad czynny, to badanie to symuluje procesy biodegradacji występujące w naturalnym środowisku wodnym; a jeżeli jako inokulum wykorzystuje się mieszane lub wcześniej eksponowane inokulum, to metoda ta może być wykorzystana do badania potencjalnej podatności na biodegradację materiału badanego.
Warunki stosowane w niniejszym dokumencie niekoniecznie odpowiadają optymalnym warunkom zapewniającym przebieg maksymalnej biodegradacji, jednak norma jest przeznaczona do oznaczania potencjalnej podatności na biodegradację materiałów polimerowych lub uzyskania informacji o podatności na biodegradację w warunkach naturalnych.
Metoda umożliwia ocenę podatności na biodegradację, co może być potwierdzone poprzez obliczenie bilansu węglowego (opcjonalnie, patrz Załącznik E).
Metodę stosuje się do następujących materiałów:
- Naturalnych i/lub syntetycznych polimerów, kopolimerów lub ich mieszanin.
- Materiałów tworzywowych, które zawierają dodatki, takie jak: plastyfikatory, barwniki
lub inne związki.
- Polimerów rozpuszczalnych w wodzie.
- Materiałów, które w warunkach badania hamują działanie mikroorganizmów obecnych w inokulum. Działanie hamujące można oznaczyć wykorzystując kontrolę procesu spowalniania działania mikroorganizmów lub inną odpowiednią metodę (patrz np. ISO 8192 [2]). Jeżeli badany materiał inhibituje działanie inokulum, można zastosować niższe stężenie, inne inokulum lub inokulum eksponowane wcześniej.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14851:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 14851:2019 [IDT], ISO 14851:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14851:2007 - wersja polska
ICS 83.080.01