PN-EN ISO 17225-3:2014-07 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-3:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 3: Klasy brykietów drzewnych

Zakres

Niniejsza część ISO 17225 określa klasy jakości paliw i specyfikacje klas brykietów drzewnych.
Niniejsza część ISO 17225 obejmuje jedynie brykiety drzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1, Tablica 1):
— 1.1 Drewno z lasów, plantacji i inne surowe drewno;
— 1.2 Produkty uboczne i pozostałości z przemysłu drzewnego;
— 1.3.1 Nieprzetworzone chemicznie drewno użytkowe.
UWAGA Termicznie przetworzone brykiety z biomasy(np. toryfikowane brykiety) nie są uwzględnione w zakresie niniejszej części ISO 17225. Toryfikacja jest łagodną przeróbką biomasy w zakresie temperatur pomiędzy 200 °C a 300 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-3:2014-07 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 3: Klasy brykietów drzewnych
Data publikacji 09-12-2015
Data wycofania 20-08-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-3:2014 [IDT], ISO 17225-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14961-3:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 14961-3:2011 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-3:2021-08 - wersja angielska