PN-EN 13454-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 1: Definicje i wymagania

Zakres

Opisano spoiwa i spoiwa wieloskładnikowe na bazie siarczanu wapnia stosowane do produkcji podkładów podłogowych wewnątrz budynku. Wyszczególniono również wymagania dotyczące miesznek na bazie siarczanu wapnia otrzymywanych fabrycznie, stosowanych do podkładów podłogowych, opisanych w EN 13813. Podkłady podłogowe wykonane z opisanych materiałów mogą polepszać izolację cieplną i akustyczną oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe podłóg

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13454-1:2006 - wersja polska
Tytuł Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 1: Definicje i wymagania
Data publikacji 31-10-2006
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 13454-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13454-1:2005 - wersja angielska
ICS 91.060.30, 91.100.10, 91.100.50