PN-EN 12706:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kleje -- Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- Oznaczanie rozlewności

Zakres

Określono metodę badań stosowaną do oceny rozlewności hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących. Podano definicję rozlewności oraz zasadę i metodę oznaczania rozlewności, sprzęt i materiał, sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz sporządzania protokołu badania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12706:2001 - wersja polska
Tytuł Kleje -- Metody badań hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących -- Oznaczanie rozlewności
Data publikacji 05-12-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 12706:1999 [IDT]
ICS 91.100.99