PN-EN ISO 14852:2018-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14852:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda analizy wydzielanego ditlenku węgla

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania stopnia biodegradacji tlenowej materiałów tworzywowych, w tym zawierających dodatki, z wykorzystaniem pomiaru ilości wydzielanego ditlenku węgla. Badany materiał poddaje się w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych działaniu syntetycznego podłoża do posiewu wyodrębnionego z osadu czynnego, gotowego kompostu lub gleby w mezofilnych warunkach aerobowych.
Jeżeli jako inokulum stosuje się nieprzystosowany osad czynny, to wynik badania może być użyty do oceny procesów biodegradacji tlenowej występującej w środowisku oczyszczalni ścieków; a jeżeli jako inokulum wykorzystuje się mieszane lub wcześniej eksponowane inokulum, to metoda ta może być wykorzystana do badania potencjalnej podatności na biodegradację badanego materiału.
Warunki stosowane w niniejszym dokumencie niekoniecznie odpowiadają optymalnym warunkom zapewniającym przebieg maksymalnej biodegradacji, jednak metoda jest opracowana do oznaczania degradacji materiałów polimerowych i uzyskania informacji o ich potencjalnej biodegradowalności.
Metoda umożliwia ocenę podatności na biodegradację, co może być potwierdzone poprzez obliczenie bilansu węglowego (opcjonalnie, patrz Załącznik C).
Metodę stosuje się do następujących materiałów:
— naturalnych i/lub syntetycznych polimerów, kopolimerów lub ich mieszanin;
— materiałów tworzywowych, które zawierają dodatki, takie jak: plastyfikatory, barwniki lub inne związki;
—- polimerów rozpuszczalnych w wodzie;
—- materiałów, które w warunkach badania nie hamują działania mikroorganizmów obecnych w inokulum. Działanie inhibitujące można oznaczyć wykorzystując kontrolę procesu spowalniania działania mikroorganizmów lub inną odpowiednią metodę (patrz, na przykład, ISO 8192[1]). Jeżeli badany materiał jest czynnikiem hamującym działanie inokulum, można zastosować niższe stężenie, inne inokulum lub inokulum wcześniej eksponowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14852:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda analizy wydzielanego ditlenku węgla
Data publikacji 15-11-2018
Data wycofania 29-12-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 14852:2018 [IDT], ISO 14852:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14852:2007 - wersja polska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14852:2021-12 - wersja angielska