PN-EN ISO 14855-2:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania -- Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla -- Część 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku węgla w skali laboratoryjnej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w warunkach kontrolowanego kompostowania, poprzez pomiar ilości wytworzonego ditlenku węgla. W metodzie opisano sposób uzyskania optymalnej szybkości biodegradacji przez regulację dopływu powietrza i wilgotności oraz temperatury w kompostowniku.
Metodę stosuje się do następujących materiałów:
— naturalnych i/lub syntetycznych polimerów, kopolimerów lub ich mieszanin;
— materiałów polimerowych, które zawierają dodatki, takie jak: plastyfikatory lub barwniki
—- polimerów rozpuszczalnych w wodzie;
—- materiałów, które w warunkach badania nie hamują działania mikroorganizmów obecnych w inokulum.
Jeżeli badany materiał jest czynnikiem hamującym działanie mikroorganizmów w inokulum, można zastosować inny rodzaj dojrzałego kompostu lub kompost wcześniej eksponowany.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14855-2:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania -- Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla -- Część 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku węgla w skali laboratoryjnej
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 14855-2:2018 [IDT], ISO 14855-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14855-2:2009 - wersja angielska
ICS 13.030.99, 83.080.01