PN-EN 54-5+A1:2018-11 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek ciepła, stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach i wokół budynków (patrz EN 54-1:2011).
W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) punktowych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN.
W przypadku innych typów czujek ciepła lub czujek przewidzianych do stosowania w innych środowiskach, norma ta powinna być wykorzystywana jedynie jako wskazówka. Czujki ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte tą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-5+A1:2018-11 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła
Data publikacji 01-12-2022
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-5:2017+A1:2018 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-5:2017-05 - wersja angielska
ICS 13.220.20