PN-EN 1317-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy ograniczające drogę -- Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań

Zakres

Określono rodzaje systemów ograniczających drogę z podziałem na systemy powstrzymujące pojazd i systemy powstrzymujące pieszych. Podano ogólne metody badań zderzeniowych, takich jak: pomiar wskaźnika intensywności przyśpieszenia (ASI), pomiar teoretycznej prędkości głowy w czasie zderzenia (THIV), opóźnienie głowy po zderzeniu (PHD), wskaźnik odkształcenia wnętrza pojazdu (VCDI) i wymagania dla samochodu w czasie badań. W niniejszej normie podano 21 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1317-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Systemy ograniczające drogę -- Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań
Data publikacji 22-09-2010
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1317-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1317-1:2001 - wersja polska
ICS 01.040.93, 93.080.30