PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje wymagania dotyczace oceny zgodności dla następujących systemów powstrzymujących pojazd: a) bariery ochronne; b) poduszki zderzeniowe; c) końcówki barier (będzie obowiązywać gdy ENV 1317-4 stanie się EN); d) przyłącza (będzie obowiązywać gdy ENV 1317-4 stanie się EN); e) balustrady dla pojazdów/pieszych (tylko w zakresie powstrzymywania pojazdu). Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących balustrad dla pieszych. zawiera wymagania odnośnie do oceny trwałości z uwzględnieniem warunków pogodowych. Nie obejmuje wymagań dla trwałości związanej z innymi czynnikami (np. środowisko klimatu morskiego, ścieranie piaskiem). Bariery tymczasowe nie są ujęte w zakresie tego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1317-5+A2:2012/AC:2014-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielska
Tytuł Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd
Data publikacji 30-04-2012
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1317-5:2007+A2:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polska
ICS 13.200, 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1317-5+A2:2012/AC:2014-02E