PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd

Zakres

Określono wymagania dotyczące oceny zgodności dla następujących systemów powstrzymujących pojazd: a) bariery ochronne; b) poduszki zderzeniowe; c) końcówki barier (będzie obowiązywać, gdy ENV 1317-4 stanie się EN); d) przyłącza (będzie obowiązywać, gdy ENV 1317-4 stanie się EN); e) balustrady dla pojazdów/pieszych (tylko w zakresie powstrzymywania pojazdu). Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących balustrad dla pieszych. Zawiera wymagania odnośnie oceny trwałości z uwzględnieniem warunków pogodowych. Norma nie obejmuje wymagań odnośnie trwałości związanej z innymi czynnikami (np. środowisko klimatu morskiego, ścieranie piaskiem). W zakres tego dokumentu nie wchodzą bariery tymczasowe

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd
Data publikacji 10-08-2009
Data wycofania 30-04-2012
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1317-5:2007+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.200, 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielska