PN-G-04611:2020-06 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metody uproszczone

Zakres

W niniejszej normie przedstawiono uproszczone metody oznaczania zawartości wilgoci przemijającej w węglu kamiennym, zawartości wilgoci w próbce analitycznej węgla kamiennego, koksu i półkoksu z węgla kamiennego oraz karbonizacie, zawartości wilgoci całkowitej w węglu kamiennym, koksie i półkoksie z węgla kamiennego oraz karbonizacie.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04611:2020-06 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metody uproszczone
Data publikacji 01-06-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
ICS 75.160.10