PN-EN 60601-2-47:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-47:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-47: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z zasadniczymi parametrami funkcjonalnymi ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznych

Zakres

Określono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznych. Zakresem normy objęte są systemy następujących typów: a) systemy, które zapewniają ciągłą rejestrację i ciągłą analizę EKG pozwalającą na pełną ponowną analizę dającą zasadniczo podobne wyniki. Systemy mogą najpierw rejestrować i przechowywać EKG i później je analizować w oddzielnej jednostce lub rejestrować i analizować EKG jednocześnie. Zastosowany rodzaj przechowywania danych jest niezależny od niniejszej normy: b) systemy które zapewniają ciągłą analizę i tylko częściowe lub ograniczone rejestrowanie nie pozwalające na pełną ponowną analizę EKG. Aspekty bezpieczeństwa w niniejszej normie dotyczą wszystkich rodzajów systemów odpowiadających jednej z powyżej wymienionych kategorii

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-47:2009 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-47: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z zasadniczymi parametrami funkcjonalnymi ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznych
Data publikacji 23-03-2009
Data wycofania 02-09-2015
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-47:2001 [IDT], IEC 60601-2-47:2001 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-47:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.55
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-47:2015-09 - wersja angielska