PN-T-01030:1996/A1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Terminologia

Zakres

Zmiana wprowadza do normy dwa załączniki informacyjne. W załączniku A omówiono zasady stosowania oraz interpretacje kilkunastu terminów zdefinowanych w normie, które mają istotne znaczenie przy formułowaniu wymagań normatywnych, opracowywaniu dokumentacji technicznej wyrobów oraz dokumentowaniu i ocenie wyników badań, uwzględniając potrzebę rozróżnienia między badaniami znormalizowanymi i badaniami wykonywanymi w miejscu zainstalowania (eksploatacji) badanego urządzenia lub systemu. Załącznik B zawiera bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-01030:1996/A1:1999 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Terminologia
Data publikacji 07-01-1999
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
ICS 01.040.33, 33.100.01