PN-T-01030:1996 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Terminologia

Zakres

Ustalono podstawową terminologię występującą w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej i mającą zastosowanie w dokumentach normalizacyjnych oraz dokumentacji technicznej wyrobów i pomiarów. Podano 187 terminów i ich definicji zgrupowanych w 8 rozdziałach obejmujących pojęcia podstawowe (23), rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych, parametry charakterystyczne (29), kontrolę zaburzeń (27), pomiary, urządzenia pomiarowe (45), szczególne grupy urządzeń (4), odbiorniki i nadajniki (24), sterowanie mocą i impendancje sieci zasilania (18) oraz zmiany napięcia i migotanie (17). Zamieszczono terminy angielskie, francuskie i niemieckie

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-01030:1996 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Terminologia
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Zastępuje PN-T-01005:1980 - wersja polska
ICS 01.040.33, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-T-01030:1996/A1:1999P