PN-CISPR 16-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne -- Metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne

Zakres

Podano metody pomiaru zjawisk EMC w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Omówiono rodzaje zaburzeń, sprzęt pomiarowy, kryteria badań odporności i czynniki wpływające na dokładność pomiarów. Normę zaleca się stosować łącznie z publikacją CISPR 16-1

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-CISPR 16-2:1999 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne -- Metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne
Data publikacji 22-10-1999
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza CISPR 16-2:1996 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.100.20