PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności dostawcy w przypadku gdy jest pożądane lub konieczne wykazanie zgodności wyrobu, procesu lub usługi z dokumentami normatywnymi. Kryteria te nie zależą od branży, której dotyczy deklaracja. Dostawca może więc zadeklarować na swoją odpowiedzialność, zgodność z dokumentami normatywnymi

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 17-12-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17050-1:2010 [IDT], ISO/IEC 17050-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - wersja angielska
ICS 03.120.20