PN-EN 1366-12:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-12+A1:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych

Zakres

W niniejszej części EN 1366 podano metodę określania odporności ogniowej niemechanicznych przegród przeciwpożarowych, zainstalowanych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, wykazujących odporność na nagrzewanie i zapobiegających przedostawaniu się dymu i gazów w wysokiej temperaturze. Niniejsza norma jest stosowana łącznie z EN 1363-1 i EN 1366-2.
Niniejszej normy, bez odpowiedniej modyfikacji, nie stosuje się w odniesieniu do badania niemechanicznych przegród przeciwpożarowych zainstalowanych w sufitach podwieszonych.
Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do badania przeciwpożarowych klap odcinających, dla których właściwym dokumentem jest EN 1366-2.
Niniejszej normy nie stosuje się w odniesieniu do kratek transferowych do swobodnego przepływu powietrza z uwagi na odmienne wartości ciśnienia i strumienia przepływającego powietrza, które mogą powodować różnice w zachowaniu się tych urządzeń w wysokiej temperaturze.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1366-12:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych
Data publikacji 25-11-2014
Data wycofania 14-04-2020
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-12:2014 [IDT]
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1366-12+A1:2020-04 - wersja angielska