PN-EN 1366-12+A1:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych

Zakres

W niniejszej części EN 1366 przedstawiono metodę określania odporności ogniowej niemechanicznych przegród przeciwpożarowych, zainstalowanych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w celu ochrony przed nagrzewaniem oraz przedostawaniem się dymu i gazów w wysokiej temperaturze. Niniejsza Norma Europejska jest stosowana łącznie z EN 1363-1 i EN 1366-2.
Niniejszej Normy Europejskiej, bez modyfikacji, nie stosuje się do badania niemechanicznych przegród przeciwpożarowych w sufitach podwieszonych.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do badania przeciwpożarowych klap odcinających, patrz EN 1366-2.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do badania takich wyrobów jak kratki transferowe ze względu na odmienne wartości ciśnienia i strumienia przepływającego powietrza, które mogą powodować różnice w ich zachowaniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1366-12+A1:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych
Data publikacji 14-04-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-12:2014+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-12:2014-11 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.140.30