PN-EN 1366-4:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych

Zakres

Niniejsza cześć serii EN 1366 określa metodę ustalania odporności ogniowej uszczelnień złączy liniowych z uwzględnieniem ich zamierzonego zastosowania. Uszczelnienia obwodowe ścian osłonowych zostały wyłączone z niniejszej części serii EN 1366. Niniejszy dokument jest stosowany łącznie z EN 1363-1. Niniejszy dokument obejmuje następujące badania:
— bez mechanicznie wywołanego przesunięcia;
— z mechanicznie wywołanym przesunięciem.
Badania przeprowadzone zgodnie z niniejszą częścią serii EN 1366 nie podają informacji ilościowej na temat prędkości przepływu przez nieszczelności dymu i/lub gorących gazów, czy też przepuszczania lub generacji dymów. Takie zjawiska odnotowane są w raporcie z badań tylko w opisie ogólnego zachowania się elementów próbnych podczas badania. Nośność złączy liniowych nie jest przedmiotem niniejszej części serii EN 1366. Z badania nie można wywnioskować żadnych informacji dotyczących wpływu uszczelnienia złącza liniowego na nośność elementu rozdzielającego.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1366-4:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych
Data publikacji 16-07-2021
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-4:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1366-4+A1:2011 - wersja polska
ICS 13.220.50