PN-EN 1366-13:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę wyznaczania czasu odporności ogniowej dla konstrukcji kominowych (patrz powołania normatywne), szybów kominowych lub elementów przejść stanowiących część konstrukcji kominowej w warunkach oddziaływania znormalizowanych warunków ogniowych. Podczas badania ocenia się zachowanie wyrobów kominowych poddanych albo oddziaływaniu ognia tylko od zewnątrz albo oddziaływaniu ognia od zewnątrz wchodzącego do komina. Normę stosuje się wraz z EN 1363-1. W kominach mogą także występować przewody doprowadzające powietrze do spalania. Norma stosuje się także do takich kominów.
W załączniku A podano ogólne wytyczne oraz informacje źródłowe. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:
— warunków badania odporności na pożar sadzy,
— akcesoriów, chyba, że są włączone w badany system kominowy,
— jedno, dwu lub trójściennych obudów.
Jeśli ciśnienie wewnątrz komina może w rzeczywistości spaść do wartości niższych od – 40 Pa albo wzrosnąć do wartości wyższych niż + 5000 Pa, uważa się, że to nie może być objęte badaniem opisanym w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1366-13:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-13:2019 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.40