PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowana tlenu po n dniach (BZTn) -- Część 1: Metoda rozcieńczeń, z dodatkiem materiału zaszczepiającego i allilotiomocznika

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania biochemicznego zapotrzebowana tlenu wód, z zastosowaniem rozcieńczania próbki i materiału zaszczepiającego oraz z zahamowaniem procesu nitryfikacji, zachodzącym po 5-dniowym lub 7-dniowym okresie inkubacji. Metoda ma zastosowanie do wszystkich wód posiadających wartość biochemicznego zapotrzebowania tlenu pomiędzy 1 mg/l a 6 000 mg/l. Ma szczególne zastosowanie do ścieków ale jest też użyteczna przy analizie wody naturalnej. Metoda może być też stosowana w przypadku wartości biochemicznego zapotrzebowana tlenu większej niż 6 000 mg/l O2, ale niezbędna jest szczególna ostroźność przy wyborze subpróbek przy przygotowywaniu etapów rozcieńczania. Otrzymane wyniki są efektem sumy procesów biochemicznych i chemicznych, z udziałem organizmów żywych, przebiegających tylko sporadycznie w sposób odtwarzalny. Procesy te nie mają ścisłego i jednoznacznego charakteru, charakterystycznego na przykład dla pojedynczego, dokładnie określonego procesu chemicznego. Jednak wyniki dostarczają informacji służących do oceny jakości wód.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowana tlenu po n dniach (BZTn) -- Część 1: Metoda rozcieńczeń, z dodatkiem materiału zaszczepiającego i allilotiomocznika
Data publikacji 19-12-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 5815-1:2019 [IDT], ISO 5815-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1899-1:2002 - wersja polska
ICS 13.060.50