PN-EN ISO 54321:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano dwie metody roztwarzania gleby, uzdatnionych bioodpadów, osadów ściekowych oraz odpadów z zastosowaniem roztwarzania wodą królewską.
Roztwarzanie z zastosowaniem wody królewskiej nie koniecznie spowoduje całkowite roztworzenie próbki. Stężenia wyekstrahowanych składników nie koniecznie mogą odzwierciedlać ich całkowitą zawartość w próbce, lecz reprezentować metale rozpuszczalne w wodzie królewskiej w takich warunkach, jak podczas przeprowadzania badania. Ogólnie uzgodniono, że do celów dotyczących badania środowiska, uzyskiwane wyniki są odpowiednie dla zamierzonego celu - ochrony środowiska.
Niniejszy dokument stosuje się dla następujących pierwiastków:
Glinu (Al), antymonu (Sb), arsenu (As), baru (Ba), berylu (Be), boru (B), kadmu (Cd), wapnia (Ca), chromu (Cr), kobaltu (Co), miedzi (Cu), żelaza (Fe), ołowiu (Pb), magnezu (Mg), manganu (Mn), rtęci (Hg), molibdenu (Mo), niklu (Ni), fosforu (P), potasu (K), selenu (Se), srebra (Ag), sodu (Na), strontu (Sr), siarki (S), telluru (Te), talu (Tl), cyny (Sn), tytanu (Ti), wanadu (V), and cynku (Zn).
Niniejszy dokument można również stosować w przypadku roztwarzania innych pierwiastków, pod warunkiem, że użytkownik sprawdził jego stosowalność.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 54321:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej
Data publikacji 02-07-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 54321:2021 [IDT], ISO 54321:2020 [IDT]
ICS 13.080.10