PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie mieszaniną kwasów chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastków

Zakres

W niniejszym dokumencie podano trzy metody roztwarzania gleby, uzdatnionych bioodpadów, osadów ściekowych oraz odpadów z zastosowaniem mieszaniny kwasów składającej się z kwasu chlorowodorowego (HCl), kwasu azotowego(V) (HNO3) i kwasu tetrafluoroborowego (HBF4) lub mieszaniny kwasów składającej się z kwasu chlorowodorowego (HCl), kwasu azotowego(V) (HNO3) i kwasu hydrofluorowego (HF), jako roztworów roztwarzających. Roztwarzanie z zastosowaniem tych kwasów jest uznawane za skuteczne całkowite roztworzenie próbki. Składniki ekstrahowalne z zastosowaniem niniejszego sposobu postępowania można w wielu przypadkach opisać jako "całkowite", chociaż będzie to zależało od danej próbki. Niniejszy dokument ma zastosowanie dla następujących pierwiastków: Glinu (Al), antymonu (Sb), arsenu (As), baru (Ba), berylu (Be), kadmu (Cd), wapnia (Ca), chromu (Cr), kobaltu (Co), miedzi (Cu), żelaza (Fe), ołowiu (Pb), magnezu (Mg), manganu (Mn), rtęci (Hg), molibdenu (Mo), niklu (Ni), fosforu (P), potasu (K), selenu (Se), srebra (Ag), sodu (Na), strontu (Sr), siarki (S), telluru (Te), talu (Tl), cyny (Sn), tytanu (Ti), wanadu (V), and cynku (Zn). Niniejszy dokument można również stosować w przypadku roztwarzania innych składników, pod warunkiem, że użytkownik sprawdził jego stosowalność.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie mieszaniną kwasów chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastków
Data publikacji 06-05-2021
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 13656:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13656:2006 - wersja polska
ICS 13.030.01