PN-EN 13657:2006 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Charakteryzowanie odpadów -- Roztwarzanie do dalszego oznaczania części pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

Zakres

Podano metody roztwarzania wodą królewską. Roztwory wytworzone za pomocą tych metod nadają się do analizy np. przy użyciu spektrometrii absorpcji atomowej (FLAAS, HGAAS, CVAAS, GFAAS), indukcyjnie sprzężonej plazmowej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES) oraz indukcyjnie sprzężonej plazmowej spektrometrii masowej (ICP-MS)

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13657:2006 - wersja polska
Tytuł Charakteryzowanie odpadów -- Roztwarzanie do dalszego oznaczania części pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej
Data publikacji 06-02-2006
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 13657:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13657:2003 - wersja angielska
ICS 13.030.01