PN-Z-04113-05:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Oznaczanie akrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par arkrylanu metylu na węglu aktywnym desorpcji dwusiarczkiem węgla i chromatografowaniu otrzymanego roztworu. Metodę stosuje się do oznaczania stężenia par arkrylanu metylu w powietrzu przy stanowiskach pracy. Ustalono wytyczne ogólne aparaturę i przyrządy, sposób przygotowywania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu gazowego i sporządzanie krzywej wzorcowej oraz oznaczanie współczynnika desorpcji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04113-05:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Oznaczanie akrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 23-07-1986
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30