PN-Z-04549:2023-05 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie żelazowanadu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania żelazowanadu (nr CAS: 12604-58-9) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności żelaza i wanadu ani ich związków, których obecność w badanym powietrzu zawyża wynik oznaczania. Najmniejsze stężenie żelazowanadu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,07 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l).

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04549:2023-05 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie żelazowanadu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 31-05-2023
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30