PN-EN 80601-2-35:2010/A1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-35:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej

Zakres

We Wprowadzeniu, w drugim akapicie została wprowadzona zmiana. W Podrozdziale 201.1 zastąpiono w pierwszym odsyłaczu IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. Wprowadzono kilka zmian w Podrozdziale 201.2. W Podrozdziale 201.3 zastąpiono w pierwszym akapicie IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. W 201.7.2.1.101.2 zastąpiono tekst w pozycji a) wyliczenia nowym tekstem. W 201.8.5.1.2.101 zastąpiono pierwsze dwa akapity nowym tekstem. W 201.12.3.104 zastąpiono drugi akapit nowym tekstem. W Rozdziale 202 w pierwszym akapicie zastąpiono IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-2.W Podrozdziale 202.6.2.3 zastąpiono numer, tytuł i cały tekst nowym numerem podrozdziału, tytułem i tekstem. W Rozdziale 208 zastąpiono w pierwszym akapicie IEC 60601-1-8:2006 przez IEC 60601-1-8. W Rozdziale 210 zastąpiono oba odniesienia do IEC 60601-1-10:2007 przez IEC 60601-1-10. W Załączniku AA dodano zaraz po tytule załącznika nowy tekst i rysunek. W Załączniku AA, Podrozdział 201.11.1.2.1.102.1 dodano za istniejącym tekstem nowy tekst. W Załączniku AA, Podrozdział 202.6.2 usunięto całe odniesienie do Podrozdziału 202.6.2 oraz jego wyjaśnienie. W Załączniku AA, Podrozdział 210 zastąpiono w pierwszym akapicie IEC 60601-1-10-1 przez IEC 60601-1-10. W Załączniku FF zastąpiono cały istniejący tekst w pozycji a) nowym tekstem. W Bibliografii usunięto „2009” w pozycjach wyliczenia [10], [11] i [12]. Wprowadzono modyfikacje w Indeksie terminów zdefiniowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 80601-2-35:2010/A1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej
Data publikacji 13-02-2017
Data wycofania 08-12-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 80601-2-35:2009/A1:2016 [IDT], IEC 80601-2-35:2009/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.140
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-35:2021-12 - wersja angielska