PN-EN 60601-1-8:2011/A1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

Zakres

Niniejsza zmiana jest pierwszą od daty publikacji Normy Europejskiej w 2007 roku i stanowi techniczną poprawkę do normy. Zmiany obejmują m.in. zmianę definicji warunku alarmu, dodanie nowej definicji ALARMU UZNANEGO i aktualizację powołań normatywnych. Zmieniono też i rozszerzono część dotyczącą SYGNAŁÓW ALARMOWYCH dźwiękowych, zgodnie z nowymi normami powołanymi. Rozszerzono zakres dziennika i zmieniono jego nazwę na DZIENNIK SYSTEMU ALARMOWEGO. Dodano nowe symbole graficzne w Tablicy C1 w Załączniku C

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-8:2011/A1:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-8:2007/A1:2013 [IDT], IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 [IDT]
ICS 11.040.01