PN-EN 60601-1-8:2011 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO MEDYCZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH i MEDYCZNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, określanych dalej w tekście jako URZĄDZENIA ME i SYSTEMY ME. W niniejszej nomie uzupełniającej określono wymagania dotyczące SYSTEMÓW ALARMOWYCH i SYGNAŁÓW ALARMOWYCH w URZĄDZENIACH ME i SYSTEMACH ME. Podano w niej również wytyczne do zastosowania SYSTEMÓW ALARMOWYCH

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-1-8:2011/AC:2014-07P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-8:2011 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych
Data publikacji 27-06-2011
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-8:2007 [IDT], EN 60601-1-8:2007/corrigendum Mar. 2010 [IDT], IEC 60601-1-8:2006 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-1-8:2007 - wersja angielska, PN-EN 60601-1-8:2007/AC:2010 - wersja angielska
ICS 11.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-8:2011/AC:2014-07P, PN-EN 60601-1-8:2011/A1:2013-07E, PN-EN 60601-1-8:2011/A11:2017-05E, PN-EN 60601-1-8:2011/A2:2021-12E