PN-EN IEC 60601-2-35:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, urządzeń grzewczych wykorzystujących koce, podkładki i materace i przeznaczonych do ogrzewania w zastosowaniach medycznych

Zakres

Niniejsza część Normy Międzynarodowej 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH wykorzystujących KOCE, PODKŁADKI lub MATERACE w zastosowaniach medycznych, zwanych również URZĄDZENIAMI ME. URZĄDZENIA GRZEWCZE przeznaczone do podgrzewania łóżka są zawarte w zakresie niniejszego dokumentu.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony tylko do zastosowania dla URZĄDZEŃ ME lub tylko dla SYSTEMÓW ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, odpowiednio, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony do zastosowania dla konkretnie określonego typu URZĄDZENIA ME, jak w przypadku URZĄDZEŃ Z WYMUSZONYM POWIETRZEM, wtedy powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, odpowiednio, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA wynikające z zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME w zakresie niniejszego dokumentu nie są objęte szczególnymi wymaganiami niniejszego dokumentu z wyjątkiem 7.2.13 i 8.4.1 w normie ogólnej.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do:
– URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH przeznaczonych dla fizjoterapii;
– OGRZEWACZY PROMIENNIKOWYCH DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-21;
– INKUBATORÓW DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz 60601-2-19;
– INKUBATORÓW TRANSPORTOWYCH DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-20;
– urządzeń chłodzących.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-35:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, urządzeń grzewczych wykorzystujących koce, podkładki i materace i przeznaczonych do ogrzewania w zastosowaniach medycznych
Data publikacji 08-12-2021
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-35:2021 [IDT], IEC 60601-2-35:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 80601-2-35:2010/AC1:2015-06 - wersja angielska, PN-EN 80601-2-35:2010 - wersja angielska, PN-EN 80601-2-35:2010/A11:2011 - wersja angielska, PN-EN 80601-2-35:2010/A1:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 80601-2-35:2010/AC2:2015-06 - wersja angielska
ICS 11.040.01, 11.140