PN-EN IEC 60601-2-41:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 dotyczy bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych zwanych urządzeniami ME.
Jeżeli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do zastosowania jedynie do urządzeń ME albo systemów ME, tytuł lub zawartość rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział i podrozdział mają zastosowanie zarówno do urządzeń ME jak i systemów ME.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do
– lamp oświetlenia głównego;
– endoskopów, laparoskopów i ich źródeł światła, które są objęte IEC 60601-2-18;
– opraw oświetleniowych stosowanych w stomatologii, które są objęte ISO 9680;
– opraw do celów ogólnego stosowania, które są objęte IEC 60598-2-1 i IEC 60598-2-4;
– opraw przeznaczonych do celów terapeutycznych;
– oświetlenia do celów specjalnych, stosowanego w różnych warunkach, takie jak źródła światła przeznaczone wyłącznie do odkażania powietrza i powierzchni, lampy UV do diagnostyki dermatologicznej, lampy szczelinowe do okulistyki, lampy do mikroskopów chirurgicznych i lampy do systemów nawigacji chirurgicznej;
– oświetlenia przyłączonego do przyrządów chirurgicznych, takich jak haki chirurgiczne ze źródłem światła;
– opraw do oświetlenia awaryjnego, które są objęte IEC 60598-2-22.
Oprawy chirurgiczne i oprawy diagnostyczne są urządzeniami medycznymi, a nie ogólnym sprzętem oświetleniowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Załącznikiem do niniejszej publikacji jest plik Microsoft Excel, który ma pomóc w porządkowaniu danych i obliczaniu narażenia związanego z zagrożeniami fotobiologicznymi. Plik ten jest przeznaczony do wykorzystania jako uzupełnienie i nie stanowi integralnej części publikacji.
Numer PN-EN IEC 60601-2-41:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych
Data publikacji 09-06-2022
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-41:2021 [IDT], IEC 60601-2-41:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-41:2010 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-41:2010/A11:2011 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09 - wersja angielska
ICS 11.040.20, 11.040.55, 11.040.99