PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-41:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych

Zakres

Niniejsza zmiana ma na celu wprowadzenie komentarzy otrzymanych podczas procesu harmonizowania normy w Europie, szczególnie w zakresie użytkowania i uaktualnienia terminów zdefiniowanych oraz dokonano drobnych poprawek edycyjnych. W Podrozdziale 201.3 zastąpiono jeden termin, 12 terminów zostało przenumerowanych oraz dodano jedną definicję. W Tabeli 201.101 zastąpiono powołanie i dodano dwa nowe wiersze. W p. 201.7.9.2.1 zastąpiono drugi i szósty myślnik nową treścią. Zastąpiono częściowo treść w p. 201.12.1.102.1.1. W pierwszym akapicie p. 201.12.1.102.1.2 zastąpiono powołanie na 4.5 normy ogólnej przez powołanie na 5.3 oraz dodano nowe zdanie do pierwszego i piątego akapitu. W Podrozdziale 201.1.1 Załącznika AA dodano nową treść.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych
Data publikacji 02-09-2015
Data wycofania 09-06-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-41:2009/A1:2015 [IDT], IEC 60601-2-41:2009/AMD1:2013 [IDT]
ICS 11.040.30, 11.040.55, 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-41:2022-06 - wersja angielska