PN-EN 60601-2-41:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-41:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych

Zakres

Ustalono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego dla opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych. Ma zastosowanie do opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych stosowanych do skompensowania lub złagodzenia choroby, urazu lub kalectwa. Nie ma zastosowania do lamp oświetlenia głównego, do endoskopów, laparoskopów i ich źródeł światła, opraw oświetleniowych stosowanych w stomatologii, opraw do celów ogólnego stosowania, opraw przeznaczonych do celów terapeutycznych, oświetlenia do celów specjalnych stosowanego w różnych warunkach jako lampy ultrafioletowe, oświetlenia w diagnozie dermatologicznej, lamp szczelinowych w okulistyce, oświetlenia do mikroskopów chirurgicznych, oświetlenia do chirurgicznych systemów nawigacji, oświetlenia przyłączonego do przyrządów chirurgicznych, opraw do oświetlenia awaryjnego

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 08-10-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60601-2-41:2010 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych
Data publikacji 27-04-2010
Data wycofania 09-06-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-41:2009 [IDT], IEC 60601-2-41:2009 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-41:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.30, 11.040.55, 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-41:2022-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09E, PN-EN 60601-2-41:2010/A11:2011E