PN-EN 60601-2-29:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego symulatorów radioterapeutycznych

Zakres

Dotyczy bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego symulatorów radioterapeutycznych, które wykorzystują zestawy rentgenowskie do geometrycznej symulacji parametrów ruchów (z takimi elementami jak granice szybkości ruchów kątowych i liniowych, dokładność ustawiania ruchomych części symulatora, zatrzymanie lub zakłócenie ruchów podtrzymywanych ze źródła energii, itd.), jak również do symulacji pól promieniowania urządzeń radioterapeutycznych. Symulatory te są przeznaczone do wsparcia planowania leczenia pacjenta. Powinno to być realizowane w warunkach, gdzie operator widzi nieprzesłoniętego żadną przeszkodą pacjenta przed jak i w czasie symulacji terapeutycznej i gdzie zostaje finalnie ustalone położenie pacjenta, zanim operator opuści pomieszczenie symulatora

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-29:2009 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego symulatorów radioterapeutycznych
Data publikacji 16-02-2009
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-29:2008 [IDT], IEC 60601-2-29:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-29:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.50, 11.040.60
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-29:2009/A11:2011E