PN-EN 60601-2-29:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-29:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-29: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa symulatorów radioterapeutycznych

Zakres

Ma zastosowanie do symulatorów radioterapeutycznych: - stosowanych w zestawach rentgenowskich diagnostycznych do fizycznego symulowania terapeutycznego wiązki promieniowania, tak aby objętość leczona napromieniowana podczas radioterapii mogła być zlokalizowana, a położenie i rozmiar pola promieniowania mogły być potwierdzone; - przeznaczonych wyłącznie do symulacji radioterapeutycznej stanowiącej wstęp do zamierzonej radioterapii, a nie do innych celów, takich jak ogólne badania diagnostyczne. Ustalono wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa promieniowania jonizującego i zwiększonego bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego symulatorów radioterapeutycznych; zidentyfikowano parametry geometryczne, które są krytyczne dla dokładnej symulacji leczenia radioterapeutycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-29:2002 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-29: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa symulatorów radioterapeutycznych
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 16-02-2009
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-29:1999 [IDT], IEC 60601-2-29:1999 [IDT]
ICS 11.040.50, 11.040.60
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-29:2009 - wersja angielska