PN-EN 60601-2-33:2011/A1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-33: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznej

Zakres

Niniejsza pierwsza zmiana do trzeciego wydania EN 60601-2-33:2010 z włączoną poprawką 1 dostosowuje pierwszą zmianę do trzeciej edycji IEC 60601-1:2005+A1 (2012) z dalszymi technicznymi modyfikacjami, tam gdzie przewidziano. Wprowadzono także zmiany redakcyjne, by zapewnić zgodność podrozdziałów dotyczących Instrukcji Użytkowania w IEC 60601-1 i IEC 60601-2-33. Poza wymaganymi uaktualnieniami redakcyjnymi uzgodnionymi w Zmianie 1 do trzeciej edycji IEC 60601-1, pierwsza zmiana trzeciego wydania IEC 60601-2-33 wprowadza niezbędne zmiany techniczne do terminu zdefiniowanego B1RMS. Ponadto usunięto wymaganie w 201.9.8.3.3 odniesione do sił dynamicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-33:2011/A1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-33: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznej
Data publikacji 02-09-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-33:2010/A1:2015 [IDT], IEC 60601-2-33:2010/AMD1:2013 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
ICS 11.040.55