PN-EN 60601-2-22:2013-07 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO i FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO urządzeń laserowych zarówno do zastosowań chirurgicznych, terapeutycznych, diagnostyki medycznej, kosmetycznych, jak i weterynaryjnych, przeznaczonych do ich stosowania u ludzi lub zwierząt, klasyfikowanych jako URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 3B lub KLASY 4 zgodnie z definicjami 3.22 i 3.23 w IEC 60825-1, dalej określanych jako URZĄDZENIA LASEROWE. W całej niniejszej Normie Międzynarodowej, zawsze gdy jest użyte słowo “laser”, dotyczy ono także diod elektroluminescencyjnych (LED). UWAGA 1 Odsyła się do Definicji 3.49 w IEC 60825-1. UWAGA 2 Urządzenia laserowe do tych zastosowań, klasyfikowane jako URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1, 1M, 2, 2M lub KLASY 3R są objęte IEC 60825-1 i IEC 60601-1. Jeśli rozdział lub podrozdział są specjalnie przeznaczone do zastosowania tylko do URZĄDZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, to będzie to określone w tytule i w treści tego rozdziału lub podrozdziału. Jeśli tak nie jest rozdział lub podrozdział, odpowiednio, mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME, jak i do SYSTEMÓW ME. ZAGROŻENIA właściwe dla zamierzonej funkcji fizjologicznej URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME mieszczące się w zakresie niniejszej normy, nie są objęte specyficznymi wymaganiami w niniejszej normie, z wyjątkiem w 7.2.13 i 8.4.1 Normy Ogólnej. UWAGA Patrz także 4.2 Normy Ogólnej. Niniejsza norma może także być stosowana do chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych używanych do kompensacji lub łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności..

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-22:2013-07 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych
Data publikacji 05-10-2015
Data wycofania 29-03-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN 60601-2-22:2013 [IDT], IEC 60601-2-22:2007/AMD1:2012 [IDT], IEC 60601-2-22:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-22:2001 - wersja polska
ICS 11.040.01, 31.260
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03 - wersja angielska