PN-EN 60825-1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania

Zakres

Norma IEC 60825-1 dotyczy bezpieczeństwa urządzeń laserowych emitujących promieniowanie w zakresie długości fal od 180 nm do 1 mm. Pomimo, że istnieją lasery emitujące promieniowanie o długości fali krótszej niż 180 nm (nadfiolet w próżni), nie są one objęte zakresem niniejszej normy. W normalnych warunkach wiązka tego typu lasera jest otoczona bezpiecznym obszarem, co sprawia, że potencjalne zagrożenie promieniowaniem optycznym jest z natury minimalne. Urządzenie laserowe może składać się z pojedynczego lasera, z oddzielnym zasilaczem lub bez niego, albo może zawierać jeden lub więcej laserów w złożonym układzie optycznym, elektrycznym lub mechanicznym. Zazwyczaj urządzenia laserowe są używane do demonstracji zjawisk fizycznych i optycznych, obróbki materiałów, przechowywania i odczytu danych, transmisji i wyświetlania informacji itp. Układy takie znalazły zastosowanie w przemyśle, handlu, rozrywce, badaniach naukowych, nauczaniu i medycynie oraz jako produkty konsumpcyjne. Urządzenia laserowe, które są sprzedawane innemu producentowi w celu wykorzystania ich jako składniki dowolnego układu przeznaczonego do dalszej sprzedaży, nie są przedmiotem normy IEC 60825-1, ponieważ dopiero produkt finalny będzie przedmiotem niniejszej normy. Urządzenia laserowe, które są sprzedawane przez lub dla producentów jako produkty finalne do użycia w częściach zamiennych do produktów finalnych nie są także przedmiotem niniejszej normy. Jeśli jednak system laserowy z urządzeniem laserowym jest obsługiwany po jego usunięciu z urządzenia, to wymagania części 1 mają zastosowanie do wymiennego urządzenia laserowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60825-1:2014-11/AC:2017-08E
View FilePN-EN 60825-1:2014-11/AC:2022-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60825-1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania
Data publikacji 28-11-2014
Liczba stron 114
Grupa cenowa XA
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN 60825-1:2014 [IDT], IEC 60825-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60825-1:2010 - wersja polska
ICS 13.280, 31.260
Elementy dodatkowe PN-EN 60825-1:2014-11/AC:2017-08E, PN-EN 60825-1:2014-11/A11:2021-12E