PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 dotyczy BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO i FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO urządzeń laserowych zarówno do zastosowań chirurgicznych, terapeutycznych, diagnostyki medycznej, kosmetycznych, jak również zastosowań weterynaryjnych, przeznaczonych do stosowania na ludziach lub zwierzętach, klasyfikowanych jako URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1C, gdy LASER ZAMKNIETY W OBUDOWIE jest KLASY 3B lub KLASY 4.
Jeśli rozdział lub podrozdział są specjalnie dedykowane do zastosowania tylko do URZĄDZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, to będzie to określone w tytule i w treści tego rozdziału lub podrozdziału. Jeśli tak nie jest, to odpowiednio rozdział lub podrozdział mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME, jak również do SYSTEMÓW ME. Zagrożenia właściwe dla zamierzonej funkcji fizjologicznej i funkcja sprzętu laserowego mieszczące się w zakresie niniejszej normy, nie są objęte specyficznymi wymaganiami w niniejszej normie, z wyjątkiem w 7.2.13, Efekty fizjologiczne normy ogólnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych
Data publikacji 29-03-2021
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN IEC 60601-2-22:2020 [IDT], IEC 60601-2-22:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-22:2013-07 - wersja polska, PN-EN 60601-2-22:2013-07 - wersja angielska
ICS 11.040.01, 31.260