PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO INKUBATORÓW TRANSPORTOWYCH DLA NOWORODKÓW jak zdefiniowano w 201.3.208, zwanych również URZĄDZENIAMI ME.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony tylko do zastosowania do URZĄDZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME, odpowiednio.
ZAGROŻENIA wynikające z zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME w zakresie niniejszego dokumentu nie są objęte szczególnymi wymaganiami niniejszego dokumentu z wyjątkiem 7.2.13 i 8.4.1 w normie ogólnej.
Niniejsza norma szczegółowa określa wymagania bezpieczeństwa INKUBATORÓW TRANSPORTOWYCH DLA NOWORODKÓW, ale alternatywne metody zgodności z określonym rozdziałem poprzez wykazanie równoważnego bezpieczeństwa nie będą uznane jako niezgodne, jeśli WYTWÓRCA wskazał w swojej DOKUMENTACJI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, że RYZYKO spowodowane przez ZAGROŻENIE zostało uznane na akceptowalnym poziomie, gdy przeważyło korzyść wynikającą z leczenia urządzeniem.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do:
- urządzeń dostarczających ciepło za pośrednictwem KOCÓW, PODKŁADEK lub MATERACÓW w zastosowaniu medycznym; w celu uzyskania informacji patrz IEC 60601-2-35;
- INKUBATORÓW DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz 60601-2-19;
- OGRZEWACZY PROMIENNIKOWYCH DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-21;
- URZĄDZEŃ DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW, w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-50.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków
Data publikacji 11-06-2021
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-20:2020 [IDT], IEC 60601-2-20:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-20:2010/A1:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-20:2010/A11:2011 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-20:2010 - wersja angielska
ICS 11.040.10