PN-EN 60601-2-20:2010/A1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków

Zakres

We Wprowadzeniu, drugi akapit zastąpiono IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. Zastąpiono drugi akapit nowym tekstem oraz usunięto gwiazdkę z tytułu w Podrozdziale 201.1.3. Dodano gwiazdkę na początku tytułu oraz nowy akapit na końcu Podrozdziału 201.1.4. Zastąpiono IEC 60601-1-2:2007 przez IEC 60601-1-2 i usunięto odniesienie do IEC 60601-1-10:2007 w Podrozdziale 201.2. W Podrozdziale 201.3 w pierwszym akapicie zastąpiono IEC 60601-1:2005 przez IEC 60601-1. Usunięto uwagę na końcu Podrozdziału 201.3.204. W Podrozdziale 201.7.9.2.2 za istniejącym tekstem dodano nowy tekst. Wprowadzono modyfikacje w pierwszym akapicie Podrozdziału 201.12.1.109. W Rozdziale 202 w pierwszym akapicie zastąpiono IEC 60601-1-2:2007 przez
IEC 60601-1-2. W Podrozdziale 202.6.2.3 zastąpiono numer, tytuł i cały tekst nowym numerem, tytułem i tekstem. Usunięto cały Rozdział 210 oraz dodano przed załącznikami nowy rozdział. W Załączniku AA dodano zaraz po tytule załącznika nowy tekst i rysunek. W Załączniku AA, Podrozdział 201.1.3 usunięto tytuł i cały tekst oraz dodano nowy tekst. W Załączniku AA, Podrozdział 201.7.9.2.2 za istniejącym tekstem dodano nowy tekst.. W Załączniku AA, Podrozdział 201.9.6.2.1.102 dodano nowy tekst. W Podrozdziałach 202.6.2.3.1, 210.5.1, 210.6.3, 210.8.2.2.6 usunięte zostały tytuły i cały tekst. Dodano nowe wyjaśnienia na końcu Załącznika AA. W Bibliografii usunięto jedno oraz dodano nowe powołanie do normy. W Indeksie terminów zdefiniowanych dodano nowy termin oraz usunięto wszystkie terminy odniesione do IEC 60601-1-10:2007. Zastąpiono wszystkie powołania datowane do norm przez powołania niedatowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-20:2010/A1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków
Data publikacji 13-02-2017
Data wycofania 11-06-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-20:2009/A1:2016 [IDT], IEC 60601-2-20:2009/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.040.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06 - wersja angielska