PN-EN 60601-2-44:2009/A2:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do tomografii komputerowej

Zakres

Główne zmiany wymienione w niniejszej zmianie dotyczą poprawek edytorskich i wprowadzają ostatnio opublikowane normy ogólne i uzupełniające w powołaniach normatywnych.
Wprowadzono zmiany w Podrozdziałach 201.1, 201.2, 201.3, 201.4.5, 201.9.8.3.3, 201.14, 202.
Został dodany nowy akapit na końcu Załącznika A oraz nowe powołanie w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-44:2009/A2:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do tomografii komputerowej
Data publikacji 07-09-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-44:2009/A2:2016 [IDT], IEC 60601-2-44:2009/AMD2:2016 [IDT]
ICS 11.040.50