PN-EN ISO 12052:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Obrazowanie cyfrowe i przesyłanie obrazów w medycynie (DICOM), łącznie z przepływem zadań i zarządzaniem danymi

Zakres

W dziedzinie informatyki w ochronie zdrowia, niniejsza norma odnosi się do wymiany obrazów cyfrowych i informacji związanych z realizacją i zarządzaniem tymi obrazami, pomiędzy urządzeniami obrazowania medycznego i systemami związanymi z zarządzaniem i przekazywaniem tych informacji.
Niniejszy dokument ma na celu ułatwienie interoperacyjności sprzętu medycznego obrazowania i systemów informacyjnych, określając:
— do komunikacji internetowej, zestaw protokołów stosowanych przez systemy stwierdzające zgodność z niniejszą normą;
— składnię i znaczenie poleceń i powiązanych informacji, które mogą być wymienione przy użyciu tych protokołów;
— do komunikacji medialnej, zestaw usług z zakresu magazynowania danych, które mogą być stosowane przez urządzenia stwierdzające zgodność z tym dokumentem, jak również formatem plików i strukturą katalogów medycznych aby ułatwić dostęp do tych obrazów i powiązanych informacji przechowywanych na nośnikach wymiany;
— informację dołączoną do implementacji, której zgodność z niniejszą normą jest stwierdzana.
Nie określono:
— szczegółów implementacji wszelkich cech normy DICOM na urządzeniu stwierdzającym zgodność;
— ogólnego zestawu cech i funkcji jakiego można oczekiwać od systemu implementowanego przez zintegrowaną grupę urządzeń stwierdzających zgodność z tym dokumentem;
— procedury testowania/walidacji aby ocenić potwierdzenie implementacji z niniejszym dokumentem.
W obrębie obszaru informatyki w medycynie, niniejszy dokument dotyczy wymiany obrazu pomiędzy urządzeniem obrazowania medycznego a innymi systemami. Ponieważ takie urządzenie powinno współdziałać z innymi urządzeniami i systemami informacji, zakres niniejszego dokumentu musi pokrywać się z innymi obszarami informatyki medycznej. Jednak, niniejszy dokument nie dotyczy całego zakresu tego działu.
Niniejszy dokument został opracowany z naciskiem na diagnostykę obrazowania medycznego stosowaną w radiologii, kardiologii, patologii, stomatologii, okulistyce i pokrewnych dyscyplinach oraz na terapiach obrazowych, takich jak radiologia interwencyjna, radioterapia i chirurgia. Ma on również zastosowanie w szerokim zakresie informacji o obrazie i nie związanych z obrazem wymienianym w klinicznych, badawczych, weterynaryjnych i innych środowiskach medycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12052:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Obrazowanie cyfrowe i przesyłanie obrazów w medycynie (DICOM), łącznie z przepływem zadań i zarządzaniem danymi
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 12052:2017 [IDT], ISO 12052:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12052:2012 - wersja polska
ICS 35.240.80